boylanmaq

boylanmaq
f.
1. Başını, boynunu uzadıb baxmaq, başını çıxarıb baxmaq. Pəncərədən boylanıb baxmaq. – Rza Qəhrəmani həyəcanla işi buraxıb, deponun qapısına çıxdı və vağzala tərəf boylandı. M. İ.. Pəncərədən boylananları salamlayan musiqi və alqış səsləri bir-birinə qarışdı. M. C.. Ayaz . . qızın çiyni üzərindən küçəyə boylandı. Ə. M.. // Ümumiyyətlə, müşahidə aparmaq, qabağa-dala, sağa-sola baxmaq. Laçın dörd yanına boylandı. M. Hüs.. Nəriman ha boylanır, heç yerdə həyat izi görməyirdi. M. C.. // Məc. mənada. Boylanır qabağımda böyük bir əməl; Ucalır başım. M. Müş.. Dumanlar içində . . əli göz üstə; Qoca Şərq boylanır dalınca sənin. S. V..
2. məc. Görünmək, özünü göstərmək, baxmaq. Günəş uca dağların arxasından yenicə boylanmışdır. – Dan ulduzu Nargin adasının dalından boylanır, Susannanın pəncərəsinə baxırdı. M. S. O.. Sanki buludlar arasından boylanmış Ay, işıqlarını otağa yaydı və çəkildi. M. İ.. Səhər üfüqlərindən gün boylanırdı. M. S..
3. məc. Yüksəlmək, qalxmaq, ucalmaq, görünmək (hündür şey haqqında). Yaşıllıqlar arasından boylanan evlərin qırmızı damları görünür. – Yüksəklərə, mavi göylərə doğru boylanan bacalar Qara şəhərin zirzəmilərində vərəmləyən fəhlələrin dastanını oxuyurdu. M. S. O.. boylana-boylana zərf Ətrafına baxabaxa, baxına-baxına. Milis nəfəri arxadan boylana-boylana gəlirdi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • boylanma — «Boylanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buyuxmağ — I (Bakı, Şamaxı) soyuqdan donmaq, üşümək II (Çənbərək) boylanmaq, boylanaraq ətrafa baxmaq. – Axşam Hajı aralıxda buyruxurdu, də:η səni axdarırdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • davrıxmax — (Yevlax) 1. boylanmaq; heyrətlə ətrafa baxmaq 2. özünü itirmək. – Ə:, az davrıxsana! …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dı:tdamax — (Zəngilan) boylanmaq. – İlan başın çıxardıf maηa sarı dı:tdıyırdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dö:kmək — (Cəbrayıl, Gəncə, Qazax, Qarakilsə, Qax, Naxçıvan) 1. təəccüblənmək, mat qalmaq (Qarakilsə, Naxçıvan). – Mən dö:kdüm kin, bı nə deməkdi (Naxçıvan); – Dö:kdim, qaldım məhətdəl (Qarakilsə) 2. boylanmaq (Gəncə). – Qapıdan dö:kdü, getdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • boylamaq — f. 1. Suyun dərinliyini bilmək üçün onu ölçüb, yaxud içinə girib yoxlamaq. 2. Bax boylanmaq 1 ci mənada. Camaatın yarısı çıxmışdı kəndin kənarına və təpələrə dırmaşıb boylayırdılar ki, görsünlər gəlirmi naçalnik? C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dörd — miqd. s. 1. Üçdən sonra gələn və 4 rəqəmi ilə işarə olunan say və miqdar. İki dəfə iki – dörd. Dörd yaş. 2. Beşballı sistemdə şagirdin, tələbənin müvəffəqiyyətini göstərən və «yaxşı» ifadə edən nömrə. Dərslərdən 4 almaq. ◊ Dörd bir tərəf – dövrə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”